Prekių grąžinimas

1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.

2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento. Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.

3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:
a) nebuvo naudojamos;
b) nebuvo sugadintos;
c) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;
d) neprarado prekinės išvaizdos.
Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje, ji turi būti švari ir išlyginta, galite prekę grąžinti registruota siunta arba atvežti patys.

4. Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklės (Valstybės Žinios, 2001.07.07, Nr.: 58, Publ. Nr.: 2105) nustato prekes, kurių atžvilgiu Klientas neturi teisės reikšti reikalavimų jas grąžinti ar pakeisti teisės.

5. Daiktų keitimas arba grąžinimas atliekamas Klientui parašius laišką su pretenzija, kurioje turi būti nurodoma, užsakymo numeris, kas grąžinama ar keičiama bei nurodoma grąžinimo arba keitimo priežastis.

6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą banko sąskaitą arba grynais pinigais.

7. Tais atvejais, kai Parduotuvė neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

8. Klientas grąžinamas prekes Pardavėjui pristato savo sąskaita.

9. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžinimo pasirašymo. Sumos, sumokėtos už prekių pristatymą, Klientui negrąžinamos.

10. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių yra privaloma laikytis.

11. Keičiamos ir grąžinamos visos E-parduotuvėje esamos prekės, išskyrus prekės, gaminamas pagal individualų užsakymą: keramikiniai stiklai, apsauginiai stiklai, židinių apdailos rėmeliai, karpomos izoliacinės bei sandarinimo medžiagos ir pan.